15. 7.

15. Bonaventura (1221-1274), františkánský teolog, v roce 1588 prohlášen církevním učitelem.
Dobytí a vyplenění Jeruzaléma křižáckými vojsky (1099).
Vladimír (+1015), kyjevský kníže.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: