15. 6.

15. Lazar Hrebeljanovic (+1389), srbský kníže (1371-1389), za jeho vlády došlo roku 1375 k slavnostnímu aktu smíření mezi srbskou a byzantskou církví, hlavě srbské církve byl oficiálně přiznán titul patriarcha. Po porážce v bitvě na Kosově poli byl spolu s dalšími srbskými velmoži Turky popraven.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: