13. 9.

13. Jan Zlatoústý (354-407), mnich a poustevník, poté kazatel a konstantinopolský patriarcha, roku 1568 prohlášen církevním učitelem, roku 1908 patronem kazatelů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: