12. 7.

12. Nathan Soederblom (1866-1931), švédský luterský biskup a teolog, který podporoval ekumenické hnutí na rovině praktického křesťanství.
Erasmus Rotterdamský (1466-1536), významný humanista, usiloval o reformu církve, vydal řecký text NZ a řadu spisů církevních otců, polemizoval s Martinem Lutherem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: