12. 3.

12. Řehoř Veliký
(asi 540-604), nejvýznamnější papež raného středověku a od roku 1295 „učitel církve“, pocházel ze šlechtické rodiny, zřídil benediktinský klášter, do kterého sám vstoupil, byl prvním mnichem zvoleným papežem, věnoval se reorganizaci církevní správy a podpoře misijní činnosti, zvolil si titul „služebník služebníků Božích“; Martin Luther si jej vážil; Jan Pavel II. tento titul označil za „nejlepší možnou ochranu proti riziku oddělení moci od služby“ (Ut unum sint, 1995, čl. 88), ŘKC roku 1969 přesunula památku na 3.9., což je den jeho vysvěcení na biskupa.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: