11. 11.

11.
Martin (kol. 316-397), původně voják, později biskup města Tours, populární středověký světec, zemřel 8.11., pohřben 11.11.
Hendrik Kraemer (1888-1965), holandský reformovaný teolog a historik náboženství, věnoval se problematice misií a mezináboženskému dialogu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: