10. 1.

10. Ignác von Döllinger (1799-1890), mnichovský historik, kritik světského panování papeže a odpůrce vyhlášení papežské neomylnosti;
Řehoř Nysský (cca 340-394), církevní učitel, mladší bratr Basila Velikého

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: