1. 3.

1. Založena Jednota bratrská (1457), tradiční datum, k usazení Bratří na Litickém panství ve vsi Kunvaldu poblíž města Žamberku došlo koncem roku 1457 nebo na jaře 1458.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: