Jste zde

Občanské sdružení

Občanské sdružení Institut ekumenických studií v Praze (později registrováno jako zapsaný spolek) bylo založeno v roce 1995. Hlavním posláním sdružení bylo zřízení stejnojmenné školy a podpora dalších aktivit napomáhajících ekumenickému dialogu.

Mezi roky 1996 – 1999 provozovalo školu občanské sdružení samostatně.

V roce 1999 byl studijní program převzat Univerzitou Karlovou v Praze, Evangelickou teologickou fakultou jako bakalářské studium „Teologie křesťanských tradic“.

Sdružení nadále zajišťuje aktivity související se studijním programem. V roce 1999 byla proto uzavřena smlouva o spolupráci mezi ETF UK a sdružením a o vzájemné podpoře.