Zahájení akademického roku 2023/24

Po intenzivním záříjovém kurzu jsme v říjnu vstoupili do nového akademického roku. Fakultní bohoslužby na zahájení proběhly v kostele Sv. Martina ve zdi v neděli 8. 10. večer pod vedením studentské farářky Jany Hofmanové. V homilii se věnovala 3. kapitole listu Filipanům. Děkan Roskovec v závěru vyzval k trpělivosti nejen kvůli obtížím při rekonstrukci budovy fakulty. Také povzbudil k naději v současném rozjitřeném světě.

Po bohoslužbách někteří využili výzvu k pokračování přátelského posezení napříč obory a věkem v nedaleké hospůdce.

Evangelijní perikopu čte student třetího ročníku Dominik.
Publikováno:
Poslední úprava: