Témata online výuky Úvod do dějin dogmatu (vyučuje F. Outrata)

17. 3. Teologie milosti a hříchu I. Augustin a jeho kritici
24. 3. Teologie milosti a hříchu II. Ospravedlnění
7. 4. Obrazy spásy v patristické teologii
14. 4. Učení o očistci
21. 4. Učení o svátostech I. Dogma o transsubstanciaci
28. 4. Učení o svátostech II. Reformace
5. 5. Neomylnost a primát papeže: I. vatikánský koncil
12. 5. Teologie Božího lidu: II. vatikánský koncil
19. 5. Dogmata o Marii

Výuka probíhá v uvedené dny vždy od 15,45. Zájemci o účast mohou požádat o přístupové údaje na adrese jandejsek@etf.cuni.cz.

Publikováno:
Poslední úprava: