Současná filosofie náboženství: volitelný předmět otevřený studentům a dalším zájemcům

Především studenty Teologie křesťanských tradic, ale i dalších oborů, popřípadě vážné zájemce z řad veřejnosti, zveme na seminář věnovaný některým typickým rysům postmoderní filosofie náboženství a především otázce, jak nám umožňuje autenticky, a přitom nově a tvořivě interpretovat dědictví křesťanské tradice („staré v novém hávu“). Část semináře bude věnovaná Richardovi Kearneymu, jednomu z nejzajímavějších autorů současné filosofie.

Seminář bude probíhat online ve dvou blocích: 20. 3. a 17. 4. 2021 pod vedením Mgr. Filipa Härtela, Ph.D.

Zájemci (mimo již přihlášené) ať se hlásí na emailu jandejsek@etf.cuni.cz.

Publikováno:
Poslední úprava: