„Promoční“ blahopřání absolventům

V září 2021 úspěšně završili studium státními zkouškami tři studenti:

  • Ing. Bc. Gabriela Buknová, bakalářská práce „Mystická skúsenosť u otca Sofronija a Dorothee Sölle: východiská, dôrazy, perspektívy“
  • Bc. Matúš Kočalka, bakalářská práce „Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnom a evanjelikálnom prístupe“
  • Bc. Ondřej Michálek, bakalářská práce „Teologická antropologie ve světech J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise a George Lucase“

Absolventům srdečně blahopřejeme!

Bakalářské promoce byly z důvodu epidemie přesunuty na lepší časy. Z toho důvodu se v sobotu 11. 12. uskutečnila „minipromoce“ v Marianke pri Bratislave. Zaznělo Gaudeamus igitur, diplom bakalářce Gabriele Buknové předala emeritní ředitelka IES Ivana Macháčková.

Publikováno:
Poslední úprava: