Jan Dlask + 21. prosince 2023

Mgr. Jan Dlask, Ph.D., vyučující na Ústavu germánských studií FF UK, byl před deseti lety studentem oboru Teologie křesťanských tradic na ETF UK. Stal se jednou z obětí střelby na FF UK.

Publikováno:
Poslední úprava: