Jak čtou Židé Bibli

Rozhovor s českým reformním rabínem Davidem Maxou na téma „Jak čtou Židé Bibli“ se uskuteční ve středu 22. 3. 2023 od 15,45 do 17,15 na ETF UK (Černá 9, Praha 1) v uč. E ve 3. patře. Rozhovor proběhne jako součást předmětu Úvod do studia Bible. Všechny zájemce zve vyučující Mikuláš Vymětal.

D. Maxa vlevo, M. Vymětal vpravo
Publikováno:
Poslední úprava: