Čerstvý absolvent studia na IES – gratulujeme!

V červnu 2020 úspěšně složil státní závěrečné zkoušky a obhájil bakalářskou práci Daniel Kunášek. K dokončení studia srdečně gratulujeme! Jeho bakalářská práce nesla název Teologické vlivy na Církev Křesťanská společenství.

Z posudku doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, Ph.D.: „Jestliže si Církev Křesťanská společenství stanovila za základní vyznání víry pouze obecně křesťanské Apoštolské vyznání a jestliže ho uvedla pouhým jedním rozvitým souvětím, jak je možné postihnout její teologický profil? Je vlastně zvláštní, že tato prostá otázka byla v akademické sféře položena až více než třicet let po vzniku církve a téměř dvacet let po její registraci jako „církve a náboženské společnosti“ podle zákona 3/2002 Sb., přičemž právě tato registrace přiměla církev k tomu, aby své vyznání víry alespoň v této jednoduché podobě formulovala. Je přitom intuitivně zcela jasné, že Církev Křesťanská společenství svůj teologický profil má, a dokonce ho snad můžeme shledat jako poměrně vyhraněný. Je tedy na místě pátrat, pod jakými vlivy se tento profil utvořil tak, že spojuje samostatné sbory této církve, aniž by musel být formulován a zapsán. Pojmenovat a utřídit tyto vlivy se stalo cílem bakalářské práce Daniela Kunáška.“

Publikováno:
Poslední úprava: