Matúš Kočalka

Obor TKT pre mňa zohral z hľadiska osobného i akademického rozvoja kľúčovú úlohu. Po akademickej stránke som veľmi vďačný mnohým skvelým učiteľom Inštitútu za ich angažovaný a profesionálny vhľad do teológie, a tiež za rozhľad a za pestrosť tradícií, na základe ktorých sme pristupovali k tak komplexnému oboru, akým štúdium teológie bezpochyby je. Po osobnej stránke som vďačný predovšetkým jednotlivým osobnostiam, ktoré som stretol počas štúdia – z radov spolužiakov i učiteľov. Myslím, že tento obor je bohatým zdrojom inšpiratívnych a skvelých ľudí, podnetných vzťahov a vedomostného rozvoja. Ďakujem IES za túto príležitosť a vrelo odporúčam každému, koho zaujíma teológia na báze ekumény.

Publikováno:
Poslední úprava: