STUDUJTE TEOLOGII EKUMENICKY

Klademe důraz na otevřenost, toleranci, ochotu naslouchat tomu druhému

Publikováno:
Poslední úprava: