Jak podat přihlášku?

Přihláška se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu ETF UK nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

Podat přihlášku

Informace o poplatcích za přihlášku

Autor:
Publikováno:
Poslední úprava: