Jak mám postupovat, když chci podat „papírovou“ přihlášku?

V případě, že se rozhodnete podat přihlášku v  listinné formě, zašlete na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole, dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již ukončil SŠ), motivační dopisdoklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 830 Kč při podání přihlášky elektronické, 880 Kč při podání listinné formy.

Potvrzení ze střední školy ani od lékaře se na přihlášce nevyžaduje.

Publikováno:
Poslední úprava: