Při práci nebo studiu jiné školy? Ekumenicky a v přátelské atmosféře?

Studium teologie - ekumenicky a v přátelském prostředí

Institut ekumenických studií spoluzajišťuje bakalářský a magisterský studijní program ve svazku Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Nabízíme Vám stručný přehled výhod studia oboru teologie křesťanských tradic:

  • Studium "Teologie křesťanských tradic" je přiměřeně náročné, je uzpůsobeno časovým potřebám pracujících lidí nebo studentů jiných oborů.
  • Studium probíhá jednou týdně, a to ve středu od 17:30 do 21:00. Část výuky probíhá také o sobotách (cca 2-3 soboty za rok).
  • Jde o univerzitní studium teologie. Garantem vysoké úrovně studia a naší domovskou fakultou je Evangelická teologická fakulta UK v Praze.
  • Vyučující, stejně jako studenti, jsou příslušníky různých křesťanských církví: evangelíci, katolíci, pravoslavní, husité, evangelikálové atd.
  • Institut klade důraz na otevřenost, toleranci, ochotu naslouchat tomu druhému. Studium probíhá v přátelské, rodinné atmosféře a v otevřeném společenství.  
  • Na institutu studují ženy i muži, Češi, Slováci a příslušníci dalších národů. Výuka probíhá v českém jazyce a klade důraz na individuální přístup k studentům a samostatnou práci.
  • Studium je bezplatné.

Institut ekumenických studií můžete kontaktovat telefonicky na čísle 221 988 626, emailem, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vám zavoláme zpět a zašleme podrobnější informace o studiu.

Petr Jandejsek, ředitel IES

Ivana Bezděková, studijní referentka

Email: tkt@etf.cuni.cz

Telefon: 221 988 626

Najdete nás také na Facebooku.