Nanebevstoupení Páně ABC


Nanebevstoupení Páně

Slavnost vznikla v průběhu 4. století. Specifická tematika nanebevstoupení byla do té doby součástí Letnic. Událost nanebevstoupení Páně popisuje pouze Lukáš a to jak na konci evangelia (L 24, 44-53), tak na začátku Skutků (Sk 1, 1-11). Obě perikopy jsou dnes čteny. Doplňuje je ve 2. čtení hymnus o Kristu (Ef 1, 15-23), kde stojí „když jej vzkřísil z mrtvých, posadil po své pravici v nebesích…“ (Ef 1,20)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: