Nanebevstoupení Páně ABC

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

Nanebevstoupení Páně
Slavnost vznikla v průběhu 4. století. Specifická tematika nanebevstoupení byla do té doby součástí Letnic. Událost nanebevstoupení Páně popisuje Lukáš a to jak na konci evangelia (L 24, 44-53), tak na začátku Skutků (Sk 1, 1-11). Obě perikopy jsou dnes čteny. Doplňuje je ve 2. čtení hymnus o Kristu (Ef 1, 15-23), kde stojí „když jej vzkřísil z mrtvých, posadil po své pravici v nebesích…“ (Ef 1,20)

Publikováno:
Poslední úprava: