3. ledna A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

3. ledna

Všední dny začátku Nového roku se zaměřují na začátky božího zjevování a zaslíbení svému lidu.

Dnes si SZ čtení všímá Hospodinových zaslíbení Jákobovi (Gn 28, 28-22). Reflektována jsou na včerejší lekci navazujícím textem (Žd 11, 13-22)

Publikováno:
Poslední úprava: