Pondělí po 7. neděli po Zjevení Páně C – 1 K 11, 2-16

2Chválím vás, [bratři,] že ve všem na mne pamatujete a držíte se (mých pokynů), jak jsem vám je předal. 3Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. 4Každý muž, který se modlí nebo prorokuje a má zahalenou hlavu, hanobí svou hlavu. 5Každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, hanobí svou hlavu, neboť je to jedno a totéž, jako kdyby se oholila. 6Neboť jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se také ostříhá. A jestliže je pro ženu potupou dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. 7Muž si nemusí zahalovat hlavu, neboť je Božím obrazem a jeho slávou, žena pak je slávou mužovou. 8Muž totiž není z ženy, nýbrž žena z muže. 9Vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. 10Proto musí mít žena na hlavě (znamení moci) kvůli andělům. 11Avšak v Pánu není ani žena bez muže ani muž bez ženy. 12Neboť jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu, a to všechno je z Boha. 13Sami posuďte: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? 14Neučí vás sama příroda, že nosí-li muž dlouhé vlasy, je mu to pro ostudu, 15ale nosí-li dlouhé vlasy žena, je jí to k slávě? Neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. 16Kdyby však měl někdo sklon se přít — takový zvyk nemáme ani my, ani Boží sbory.

Publikováno:
Poslední úprava: