Čtvrtek před 3. nedělí velikonoční B – Ž 4

2Když volám, odpověz mi, můj spravedlivý Bože! V tísni mi zjednej prostor! Smiluj se nade mnou a vyslyš mou modlitbu! 3Synové lidští, jak dlouho bude má Sláva v potupě? Milujete nicotu, vyhledáváte lež. 4Vězte, že Hospodin si oddělil věrného. Hospodin slyší, když k němu volám. 5Chvějte se, ale nehřešte. Přemýšlejte o tom v srdci, na svém lůžku, a utište se! 6Obětujte spravedlivé oběti a důvěřujte Hospodinu. 7Mnozí říkají: Kdo nám ukáže dobré? Pozdvihni nad námi jas své tváře, Hospodine! 8Dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína! 9V pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení.

Publikováno:
Poslední úprava: