28. 1.

28. Tomáš Akvinský (kol. 1225-1274), učitel církve, významný středověký teolog;
Karel Veliký (747-814), franský král a císař, svatořečení vzdoropapežem Paschalem v roce 1165 nebylo Římem uznáno

Publikováno:
Poslední úprava: