Základní popis oboru

Nabízíme Vám stručný přehled výhod studia oboru Teologie křesťanských tradic:

  • Studium „Teologie křesťanských tradic“ je přiměřeně náročné, je uzpůsobeno časovým potřebám pracujících lidí nebo studentů jiných oborů.
  • Výuka probíhá jednou týdně, a to ve středu od 17:30 do 21:00, a dále také o sobotách (cca 2-4 soboty za rok).
  • Jedná se o univerzitní studium teologie. Garantem vysoké úrovně studia a naší domovskou fakultou je Evangelická teologická fakulta UK v Praze.
  • Vyučující, stejně jako studenti, jsou příslušníky různých křesťanských církví: evangelíci, katolíci, pravoslavní, husité, evangelikálové atd. Studentem může být i člověk bez církevní příslušnosti.
  • Institut klade důraz na otevřenost, toleranci, ochotu naslouchat tomu druhému. Studium probíhá v přátelské atmosféře a v otevřeném společenství.  
  • Obor Teologie křesťanských tradic studují ženy i muži, Češi, Slováci a příslušníci dalších národů. Výuka probíhá v českém jazyce a klade důraz na individuální přístup ke studentům a samostatnou práci.
  • Studium je bezplatné. Studenti pouze hradí pobyt na povinném záříjovém kurzu, který se koná v každém roce studia.
  • Poplatky za delší studium se řídí vysokoškolským zákonem a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy.