Úterý po 7. neděli po Zjevení Páně C

7. neděle po Zjevení Páně C

Nedělní evangelium (L 6, 27-38) má hlavní motiv, který je i motivem celého týdne, lásku k nepřátelům. S tím rezonuje 1. čtení (Gn 45, 3-11.15) popisující Josefovu lásku k bratrům, kteří jej prodali do otroctví.

2. čtení (1 K 15, 35-38.42-50) se zabývá obsahem víry ve zmrtvýchvstání.

SZ čtení před nedělí (čtvrtek Gn 43, 16-34; pátek Gn 44, 1-17; sobota Gn 44, 18-34) představují pasáže Josefova příběhu předcházející nedělnímu 1. čtení.

Čtvrteční NZ čtení (Ř 8, 1-11) připravuje na nedělní 2. čtení. Páteční perikopa (1 J 2, 12-17) souvisí s nedělním evangeliem: „Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska.“ (1 J 2,15) Téma lásky k nepřátelům se týká i sobotního evangelia (L 12, 57-59).

SZ čtení po neděli ukazují na analogické situace k uzdravení vztahu Josefa s bratřími. V pondělí (Gn 33, 1-17) usmíření Ezaua a Jákoba, v úterý (1 Sa 24, 1-22) Davida a Saula. I středeční text (Lv 5, 1-13) se týká zahlazení hříchu.
NZ čtení v pondělí (1 K 11, 2-16) a úterý (1 K 11, 7-22.27-33) předkládají pasáže 1. listu Korinťanům na které by se o nedělích po Zjevení nedostalo. Středeční evangelium o odpuštění (L 17, 1-4) souvisí s evangeliem nedělním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: