Úterý po 20. neděli v mezidobí A

20. neděle v mezidobí A
Za spojující motto celého týdne, považuji 31. verš 2. čtení (Ř 11, 1-2a.29-32) „i oni nyní upadli v neposlušnost pro milosrdenství prokázané vám, aby také došli milosrdenství.“ Díky boží přízni vůči pohanům budou i židé zachráněni.

1. čtení (Gn 45, 1-15) při které se Josef dává poznat svým bratřím jim říká: „Bůh mne poslal před vámi pro zachování života“ (Gn 45,5) I přes hřích bratrů toho Bůh využil k jejich záchraně.

V evangeliu (Mt 15, (10-20).21-28) Ježíš říká, že je „poslán jen ke ztraceným ovcím z dou Izraele“, nicméně uzdravuje dceru kananejské ženy.

Všechna všední SZ čtení podávají Josefův příběh, který dominuje celému týdnu. Ve čtvrtek (Gn 41, 14-36) vysvětluje Josef faraonovi sny o sedmi bohatých a sedmi bídných letech. S tím koresponduje pondělní NZ čtení (Zj 15, 1-4) o sedmi posledních ranách.

V pátek (Gn 41, 37-57) je Josef ustanoven správcem nad celým Egyptem. Tomu odpovídá ustanovení starších v NZ čtení (Sk 14, 19-28)

V sobotu (Gn 42, 1-28) Josef poznává své bratry, ono jej ale nepoznali. V evangeliu (Mt 14, 34-36) muži u Genezaretu poznávají Ježíše.

SZ čtení po neděli pokračují dlouhými perikopami v Josefově příběhu. V pondělí Gn 43, 1-34, v úterý Gn 44, 1-34, ve středu Gn 45, 16-28.

NZ čtení pondělí (Sk 15, 1-21) a úterý (Ř 11, 13-29) rozvíjí myšlenku podmíněné záchrany židů a pohanů – tak jako v 2. nedělním čtení. Středeční evangelium (Mt 8, 1-13) má obdobné téma jako evangelium nedělní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: