Pondělí po 8. neděli po Zjevení Páně C

8. neděle po Zjevení Páně C

Jedno ze čtyř témat nedělního evangelia (L 6, 39-49) charakterizované veršem: „Každý strom se pozná po jeho ovoci“ (L 6,44) je propojeno s 1. čtením (Sir 27, 4-7): „Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn…“ (Sir 27,6) a dává hlavní téma celému týdnu. Alternativou k 1. čtení je protokanonický text (Iz 55, 10-13): „Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta.“ (Iz 55,13)

2. čtení (1 K 15, 51-58) se zabývá posledními věcmi člověka a světa.

SZ texty před nedělí připravují na téma nedělního evangelia. Ve čtvrtek (Př 13, 1-12): „Z ovoce svých úst bude každý jíst dobro, avšak touhou nevěrných je násilí.“(Př 13,2) V pátek (Př 15, 1-9): „Oběť ničemů je pro Hospodina ohavností, ale modlitba přímých je mu milá.“ (Př 15,8) V sobotu (Iz 30, 8-17): „Protože jste zavrhli toto slovo a spoléháte na útlak…“ (Iz 30,12)
NZ texty korespondují s nedělním 2. čtením a týkají se posledních věcí. (čtvrtek Ř 5,12 – 6,2; pátek 1 Te 4, 13-18; sobota (J 16, 1-4a)

SZ čtení po neděli využívají obrazů dobrých a špatných fíků. (pondělí Jr 24, 1-10; úterý Jr 29, 10-19)
NZ čtení dokončují 1 list Korintským (pondělí 1 K 16, 1-12; úterý I K 16, 13-24.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: