Pondělí po 3. neděli po Zjevení Páně A

3. neděle po Zjevení A

Evangeliem této neděle (Mt, 4, 12-23) začíná (polo) souvislá řada čtení evangelia podle Matouše, která nás provází mezidobími celého roku A. Ježíš začíná po svém křtu veřejně působit. Je tak naplněno proroctví z Izaiáše: „…lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo…“ (Mt 4,16) které je čteno jako 1. nedělní čtení (Iz 9, 1-4). Evangelium obsahuje povolání apoštolů: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí“ (Mt 4,19).
2. nedělní čtení (1 K 1, 10-18) nemá přímou souvislost s 1. čtením a evangeliem, navazuje na minulou neděli.

SZ čtení tří dní předcházejících neděli představují příběh Samuela – čtvrtek (1 Sa 1, 1-20), pátek (1 Sa 9,27 – 10,8), sobota (1 Sa 15,34 – 16,13). Je doložena řada povolání Samuel – Saul – David.
NZ čtení z listu Galaťanům jsou autobiografií Pavlova povolání – čtvrtek (Ga 1, 11-24), pátek (Ga 2, 1-10). Doplňuje je povolání Leviho v podání Lukáše sobotu (L 5, 27-32)

SZ čtení po neděli ještě reflektují téma povolání. V pondělí (Sd 6, 11-24) a úterý (Sd 7, 12-22) čteme Gedeónův příběh. Ve středu (Gm 49, 1-2.8-13.21-26) požehnání Jákoba svým synům.

NZ čtení ukazují souvislosti s dalším tématem nedělního evangelia – obrazem světla a tmy. V pondělí (Ef 5, 6-14): „Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu.“ (Ef 5,8). V úterý (Fp 2, 12-18): „v němž záříte jako světla ve světě“ (Fp 2,15). Ve středu Zachariášův chvalozpěv – Benedictus (L 1, 67-79): „v němž nás navštívil Úsvit z výsosti, aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti“ (L 1, 78b-79a). Díky této pasáži je Benedictus zařazován (na Západě) jako hymnus ranních chval.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: