Pondělí po 15. neděli v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

15. neděle v mezidobí B
Společným tématem nedělního evangelia (Mk 6, 14-29) a 2. čtení (Ef 1. 3-14) je poslání a osudy učedníků: mučednická smrt Jana Křtitele; „On si nás v něm vybral před založením světa…“ (Ef 1,4).

1. čtení (2 Sa 6, 1-5.12b-19) popisuje rozšíření Davidovy vlády (na úkor Saula) vyjádřené přenesením truhly Hospodinovy.

Truhla Hospodinova spojuje i všechna všední SZ čtení týdne. Ve čtvrtek (Ex 25, 10-22) a v pátek (Ex 37, 1-16) se čte o pokynech pro zhotovení truhly. V sobotu (Nu 10, 11-16) putuje truhla pouští.
Po neděli si čtení všímají přenesení truhly do Jeruzaléma. V pondělí (2 Sa, 5-12a) umírá Uza pro neúctu k truhle. Úterní (2 Sa 3, 12-16) a středeční (2 Sa 6, 16-23a) čtení píší o Míkal, která pohrdla oslavou při přenášení truhly a zůstala neplodná.

NZ čtení rozvíjí téma vyvolení a poslání učedníků. Ve čtvrtek (Ko 2, 1-5) „Zápasím o to … aby byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty a porozumění, k plnému poznání Božího tajemství“. (Ko 2,3) V pátek (Ko 4, 2-18): „Vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět.“ (Ko 4,5). V sobotním evangeliu (L 1, 57-80) je vyvolen Předchůdce Jan. Text obsahuje Zachariášovo kantikum. Příběhy ze Skutků v pondělí (Sk 21, 27-39) a v úterý (Sk 23, 12-35) ukazují, jak se naplňuje vyvolení Pavlovo. Ve středečním evangeliu (L 7, 31-35) lidé nepřijímají ani Jana, ani Ježíše, ale „moudrost je ospravedlněna všemi svými dětmi“.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: