Pátek před 30. nedělí v mezidobí C

30. neděle v mezidobí C
Tématem neděle je spravedlnost/ospravedlnění. V nedělním evangeliu (L 18, 9-14) o farizeovi a celníkovi, (celník) „sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus“ (L 18,14). Ve 2. čtení (2 Tm 4, 6-8.16-18) stojí: „Nakonec je pro mě připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce.“ (2 Tm 4,8). V 1. čtení (Jl 2, 23-32) najdeme: „radujte se v Hospodinu, svém Bohu, protože vám dal učitele spravedlnosti…“ (Jl 2,23).
I ostatní SZ čtení jsou vybrána z Joela. Ve čtvrtek Jl 1, 1-20; v pátek Jl 2, 1-11; v sobotu Jl 2, 12-22; v pondělí Jl 3, 1-8; v úterý Jl 3, 9-16; ve středu Jl 3, 17-20.

NZ čtení čtvrtku (2 Tm 3, 1-9) a pátku (2 Tm 3, 10-15) vytváří kontext nedělnímu 2. čtení. Sobotní evangelium (L 1, 46-55) obsahující Magnifikat veršem „svrhl vládce z trůnu a povýšil pokorné“ (L 1,52) souvisí s obsahem nedělního evangelia.

NZ čtení pondělí (1 P 4, 12-19) a úterý (1 P 5, 1-11) reflektují 2. nedělní čtení. Středeční evangelium (Mt 21, 28-32) o dvou synech upomíná na nedělní evangelium.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: