34. neděle v mezidobí CLekcionář posledního týdne liturgického roku je poplatný římskokatolické slavnosti Krista Krále, zavedené až v r. 1926 jako reakce na hrůzy 1. světové války. (Původně byla slavena poslední neděli v říjnu, po reformě posledního koncilu přesunuta na poslední neděli liturgického roku.) V ekumenickém lekcionáři se neděle sice neoznačuje za svátek Krista Krále, ovšem texty mu odpovídají.

Nedělní evangelium (L 23, 33-43) ukazuje na paradox ukřižovaného krále Židů. 2. čtení (Ko 1, 11-20) je hymnem oslavujícím Krista. 1, čtení (Jr 23, 1-6): „bude kralovat jako král…“(Jr 23,5).

ZS čtení týdne vzatá z Jeremjáše obsahují před nedělí situaci judských králů i lidu v těsně předexilním období. Ve čtvrtek (J 21, 1-14); v pátek (Jr 22, 1-17); v sobotu (Jr 22, 18-30); po neděli optimistickou vizi budoucnosti: v pondělí (Jr 30, 1-17); v úterý (Jr 30, 18-24); ve středu (Jr 31, 1-6).

NZ čtení čtvrtku (Žd 9, 23-28) představuje Krista jako velekněze; pátku (1 P 1, 3-9) slavné dědictví díky Kristu; soboty (L 18, 15-17) Boží království přístupné maličkým.
Závěr Apokalypsy je čten v pondělí (Zj 21, 5-27) a úterý (Zj 22, 8-21), prolog Lukášova evangelia (L 1, 1-4) ve středu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: