33. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Nedělní evangelium (L 21, 5-19) obsahuje část „Lukášovy apokalypsy“. 2. čtení (1 Te 3, 6-14) výzvu, aby lidé, přes blízkost parusie, žili a pracovali normálně. 1. čtení (Iz 65, 17-25) obsahuje eschatologické vize Tritoizajáše.

Podobného charakteru a ze stejné knihy jsou převzata SZ čtení celého týdne. Ve čtvrtek Iz 57, 14-21; v pátek Iz 59, 1-15a; v sobotu Iz 59, 15b-21; v pondělí Iz 60, 17-22; v úterý Iz 66, 1-13; ve středu Iz 66, 14-24.

NZ texty poukazují na různé aspekty eschatonu. Čtvrteční čtení (Ř 1, 18-25) svědčí, že nepravosti lidí vyjdou najevo. Páteční čtení (2 Te 1, 3-12): „(Pán) přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých, a by se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili…“ (2 Te 1,10). Sobotní evangelium (L 17, 20-37): „Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat“ (L 17,20).

Morálními zásadami se zabývají NZ čtení pondělka (Ef 4,25 – 5,2) a úterka (1 K 10,23 – 11,1). Středeční evangelium (Mt 23,37 – 24,14) obsahuje Matoušovu apokalypsu a je tak paralelou evangelia neděle.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: