27. prosince C

26. – 28. prosinec

Čtení dnů bezprostředně navazujících na Vánoce se týkají svátků, které byly zařazeny v římském kalendáři předtím, než Vánoce ve 4. stol. vznikly.

26. prosince je vzpomínán jáhen a první mučedník Štěpán – jak jeho zvolení (Sk 6, 1-7), tak jeho kamenování (Sk 7, 51-60). Podobný osud jako Štěpán měl Zekarjáš za krále Jóaše (2 Pa 24, 17-24).

27. prosinec připomíná apoštola Jana, který je během Ježíšovy večeře na rozloučenou v jeho těsné blízkosti a naslouchá mu. (J 21, 19b-24). SZ čtení (Přís 8, 32-36) uvádí „Blahoslavený je člověk, který mě poslouchá…“ (Přís 8,34)

28. prosince jsou připomínáni chlapci zavraždění Herodem v Betlémě. (Mt 2, 16-18) Obě čtení jsou útěchou nad podobnými hrůznými činy. SZ text (Iz 54, 1-13): „Všichni tvoji synové budou Hospodinovými učedníky a hojný bude pokoj tvých dnů“ (Iz 54,13). NZ (Zj 21, 1-7): „Bůh setře každou slzu z jejich očí.“ (Zj 21,4)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: