Zmrtvýchvstání Páně C – 10090 Kantikum Iz 12, 2-6

2Hle, Bůh je má záchrana, budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat, vždyť Hospodin je mou silou i mocí — stal se mou záchranou. 3S jásotem budete čerpat vodu z pramenů té spásy. 4V onen den řeknete: Vzdávejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy; připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. 5Hrajte chvalozpěvy Hospodinu, protože jednal vznešeně — je to známo po celé zemi. 6Jásej a výskej, obyvatelko Sijóna, protože velikým je uprostřed tebe Svatý Izraele!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: