Úterý po 3. neděli po Zjevení Páně A – Fp 2, 12-18

12Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu.   13Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle.   14Všechno dělejte bez reptání a pochybování,   15abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě.   16Držte pevně slovo života, abyste mi byli chloubou ke dni Kristovu, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal.   17Ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi;   18a stejně i vy se radujte a spoluradujte se mnou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: