Úterý po 25. neděli v mezidobí B – Sir 4, 9-16

9Lépe je dvěma než jednomu, neboť mají lepší mzdu za svou námahu. 10Vždyť jestliže upadnou, jeden pomůže svému druhovi vstát. Ale běda jednomu, když upadne a nemá druhého, který by mu pomohl vstát. 11Také jestliže dva ulehnou, bude jim teplo, ale jak bude teplo jednomu? 12A jestliže někdo přemůže jednoho, dva před ním obstojí. A trojitá šňůra se nepřetrhne snadno. 13Je lepší nuzné a moudré dítě než starý a hloupý král, který by už neuměl nechat se varovat. 14Vždyť vyšlo z vězení, aby kralovalo, ačkoliv ještě za jeho kralování se narodilo chudé. 15Viděl jsem všechny živé, kteří chodí pod sluncem, že byli při tom dítěti, při tom druhém, který se postaví na jeho místo. 16Není konce všemu lidu, všemu, který byl před nimi. Ani ti budoucí se z něj nebudou radovat, protože také toto je marnost a honička za větrem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: