Středa po 6. neděli velikonoční B – Mk 16, 19-20

19 Potom, když jim to pověděl, byl Pán [Ježíš] vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. 20 Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s  nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: