Středa po 5. neděli po Zjevení Páně B – Mk 3, 7-12

7Ježíš se se svými učedníky odebral k moři. A vydalo se za ním velké množství lidí z Galileje a z Judska. 8Také z Jeruzaléma, z Idumeje a Zajordání, z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu velké množství lidí, když slyšeli, co všechno činil. 9Řekl tedy svým učedníkům, aby pro něj měli stále připravenou loďku, aby se na něho zástup netlačil. 10Neboť mnohé uzdravil, takže všichni, kteří měli trápení, se k němu hrnuli, aby se ho dotkli. 11A nečistí duchové, kdykoli ho viděli, padali před ním a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ 12Ostře je káral, aby nezjevili, kdo je.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: