Středa po 26. neděli v mezidobí C – Mt 19, 16-22

16A hle, k Ježíšovi přistoupil jeden člověk a řekl: „Učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život?“ 17On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý : Bůh. Chceš-li vstoupit do života, zachovej přikázání!“ 18Řekl mu: „Která?“ Ježíš řekl: „Nezavraždíš, nezcizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, 19cti otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe.“ 20Mladík mu řekl: „To všechno zachovávám od svého mládí. Co mi ještě schází?“ 21Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majeteka dej chudým, a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne.“ 22Když mladík uslyšel toto slovo, odešel zarmoucen, neboť měl mnoho majetku.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: