Sobota před 5. nedělí po Zjevení Páně C – L 4, 42-44

42Když nastal den, Ježíš vyšel z domu a odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel. 43On jim však řekl: „Také ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán.“ 44A hlásal je v judských synagogách.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: