Sobota před 5. nedělí po Zjevení Páně B – Mt 12, 9-14

9A když odtamtud odešel, přišel do jejich synagogy. 10A hle, byl tam člověk, který měl odumřelou ruku. I otázali se ho: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat?“ To proto, aby jej obžalovali. 11On jim řekl: „Kdyby měl někdo z vás ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, což by ji neuchopil a nevytáhl? 12Oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.“ 13Potom tomu člověku řekl: „Natáhni svou ruku.“ Natáhl ji, a byla zase v pořádku a zdravá jako ta druhá. 14Farizeové však vyšli a radili se proti němu, jak by ho zahubili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: