Sobota před 4. nedělí po Zjevení Páně A – Ž 15

1Davidův žalm. Hospodine, kdo bude hostem ve tvém stanu? Kdo bude přebývat na tvé svaté hoře?   2Ten, kdo žije bezúhonně, činí spravedlnost a mluví pravdu v srdci,   3kdo svým jazykem nepomlouvá, nečiní svému druhovi zlo a nekydá na svého blízkého hanu,   4pohrdá ve svých očích zavrženíhodným, váží si však těch, kdo se bojí Hospodina. Odpřisáhl-li něco ke své škodě, nezmění to;   5své peníze nedává na lichvu, úplatek proti nevinnému nepřijímá. Kdo takto jedná, nepohne se až navěky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: