Sobota před 32. nedělí v mezidobí C – L 20, 1-8

1A stalo se v jednom z těch dnů, kdy učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, že k němu přistoupili velekněží a učitelé Zákona se staršími 2a řekli mu: „Pověz nám, v jaké pravomoci to činíš? Nebo kdo je ten, který ti tuto pravomoc dal?“ 3Odpověděl jim: „I já se vás zeptám na jednu věc. Povězte mi: 4Křest Janův byl z nebe, nebo z lidí?“ 5Oni o tom mezi sebou rozvažovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, řekne: ‚Proč jste mu neuvěřili?‘ 6Řekneme-li však ‚z lidí‘, všechen lid nás bude kamenovat, neboť je přesvědčen, že Jan byl prorok.“ 7I odpověděli, že nevědí, odkud. 8A Ježíš jim řekl: „Ani já vám nepovím, v jaké pravomoci to činím.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: