Sobota před 28. nedělí v mezidobí B – Jb 20, 1-29

1Tu odpověděl Sófar Naamatský. Řekl: 2Proto mě mé zneklidněné přemítání nutí odpovědět; pro nepokoj, který je ve mně. 3Vyslechnu ponaučení ke své potupě a odpověď mi dá duch podle mého porozumění. 4Což to nevíš odedávna, od doby kdy byl na zemi postaven člověk, 5že radostný křik ničemů přijde zkrátka a radost bezbožného je jen na chvíli? 6I kdyby jeho povznesenost vystoupila do nebes a jeho hlava by dosáhla do oblak, 7zmizí navždy jako jeho výkal; ti, kdo ho vídali, řeknou: Kde je? 8Odlétne jako sen a nenajdou ho, jako noční vidění bude zaplašen. 9Zahlédlo jej oko, ale více nezahlédne, jeho domov už ho nezpozoruje. 10Jeho synové budou hledat přízeň chudých, jeho ruce musejí vrátit jeho majetek. 11Svěžesti byly plné jeho kosti, ta ale ulehne do prachu s ním. 12Ačkoliv zlo v jeho ústech sládne, pod svým jazykem ho přechovává, 13je k němu shovívavý a neopouští ho, na svém patře jej zadržuje, 14jeho pokrm se mu změnil ve vnitřnostech, v jeho nitru se stal hadím jedem. 15Pohltil majetek a zase jej vyzvrátil, Bůh mu ho vyžene z břicha. 16Bude sát hadí jed, jazyk zmije ho zabije. 17Nepodívá se na proudy, řeky, potoky medu a smetany. 18Výtěžek vrací zpět, nespotřebuje jej a nad výnosem svého obchodu nebude jásat. 19Vždyť utiskoval, opouštěl chudé; uchvátil dům, ale nebude ho budovat. 20Protože ve své chuti nepoznal uspokojení, nezachrání se s tím, co je mu nejmilejší. 21Nic neuniklo jeho žravosti; kvůli tomu jeho blaho nebude trvalé. 22Když vzroste jeho hojnost, bude mu úzko; zasáhne jej ruka každého udřeného. 23Ať se snaží naplnit břicho, pošle na něj svůj planoucí hněv; ať na něj dští svými střelami. 24Uteče-li před železnou zbraní, prostřelí ho bronzový luk. 25Vytáhl střelu, ale šíp mu vyšel ze hřbetu, blesk vyjde z jeho žluče, hrůzy na něm spočinou. 26 Jen temnota je připravena pro ty, kdo jsou mu drazí, stráví jej oheň, který nebyl rozdmýchán; ať spase, co zůstalo v jeho stanu. 27Nebesa odhalí jeho zvrácenost, povstane proti němu i země. 28Úroda z jeho domu se vystěhuje, v den jeho hněvu se rozplyne. 29Toto je Bohem určený podíl ničemného člověka a dědictví Bohem mu přiřknuté.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: