Sobota před 19. nedělí v mezidobí A – Mt 16, 1-4

1K Ježíšovi přistoupili farizeové a saduceové a zkoušeli ho; chtěli, aby jim ukázal znamení z nebe. 2On jim však odpověděl: „Když nastane večer, říkáte: ‚Bude pěkně, neboť se nebe červená.‘ 3A ráno: ‚Dnes bude bouřka, neboť se červená zamračené nebe.‘ Vzhled nebe tedy rozeznávat umíte, a znamení časů nikoli? 4Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše.“ A zanechal je tam a odešel.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: