Sobota před 14. nedělí v mezidobí B – Mt 8, 18-22

18 Když Ježíš kolem sebe uviděl zástup, rozkázal přeplavit se na druhou stranu. 19Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: „Učiteli, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ 20A Ježíš mu řekl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ 21Jiný z jeho učedníků mu řekl: „Pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbít svého otce.“ 22Ježíš mu však řekl: „Následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: