Pondělí po 29. neděli v mezidobí A – Ex 40, 34-38

34Oblak zakryl stan setkávání a Hospodinova sláva naplnila příbytek. 35Mojžíš nemohl vejít do stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Hospodinova sláva naplnila příbytek. 36Když se zvedl oblak z příbytku, synové Izraele vyráželi ke všem svým denním pochodům. 37A když se oblak nezvedl, nevyrazili, dokud se nezvedl. 38Neboť Hospodinův oblak byl nad příbytkem ve dne a oheň byl na něm v noci před očima celého domu Izraele po všechny jejich denní pochody.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: